Bổ sung Thứ trưởng Bộ Công an vào BCĐ tổng kết thi hành Luật Đất đai

Ngày đăng: 23/02/2011
Số lượt đọc: 3

Chia sẻ |

Ngày 22/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ sung Thứ trưởng Bộ Công an vào Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003. Nhân sự cụ thể sẽ do Bộ Công an đề cử.

Địa ốc Hưng Thịnh

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành LĐĐ vào tháng 5/2011
 
BCĐ Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai (LĐĐ) và sửa đổi LĐĐ năm 2003 được thành lập ngày 9/9/2010 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng BCĐ. BCĐ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện tổng kết thi hành LĐĐ năm 2003 trên phạm vi cả nước; chỉ đạo việc xây dựng dự án sửa đổi LĐĐ năm 2003 theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Quốc hội;...
 
Theo kế hoạch, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phải hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành LĐĐ chậm nhất đến tháng 3/2011. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành LĐĐ vào tháng 5/2011. Việc xây dựng LĐĐ sửa đổi sẽ tiến hành đồng thời với việc tổng kết thi hành LĐĐ.
 
tag: CafeLand, chinh sach, luat dat dai

Theo DDDNHỗ trợ khách hàng

Hotline:

0909 808 411


Tin tức

Dự án mới


  • Hotline: 0909 808 411