Kéo dài thời gian tổng kết thi hành Luật Đất đai

Ngày đăng: 18/11/2010
Số lượt đọc: 3

Chia sẻ |

Để đảm bảo chất lượng công tác tổng kết thi hành Luật Đất đai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý kéo dài thời gian tổng kết của các Bộ, ngành, địa phương đến tháng 3/2011.

 

 

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai vào tháng 5/2011. Việc xây dựng Luật Đất đai sửa đổi sẽ tiến hành đồng thời với việc tổng kết thi hành Luật Đất đai.

 

Địa ốc Hưng Thịnh

 

 

Trước đó, theo Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 23/7/2010, thời hạn các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai là trước ngày 31/12/2010.

 

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng lưu ý Bộ Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các Bộ, ngành hoàn thiện danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ), Tổ chuyên gia liên ngành và sớm hoàn thiện Quy chế hoạt động của BCĐ Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

 

 

Cũng để phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai 2003, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lập kế hoạch thực hiện việc tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đất đai và các văn bản có liên quan đến chính sách phát luật đất đai.

 

(Theo Chinhphu.vn)Hỗ trợ khách hàng

Hotline:

0909 808 411


Tin tức

Dự án mới


  • Hotline: 0909 808 411