• Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

    Ngày đăng: 05/10/2011

    Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch, công dân nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của ...

  • Việt kiều có quyền bán hay chỉ được hưởng giá trị nhà?

    Ngày đăng: 05/10/2011

    Theo Luật đất đai về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam mới được sửa đổi, người gốc Việt Nam thuộc diện được cấp giấy miễn thị thực và được ...Hỗ trợ khách hàng

Hotline:

0909 808 411


Tin tức

Dự án mới


  • Hotline: 0909 808 411