Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

Ngày đăng: 05/10/2011
Số lượt đọc: 465

Chia sẻ |

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch, công dân nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam; biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam; đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính từ thời điểm xin nhập quốc tịch; có khả năng đảm bảo cuộc sống tại Việt Nam.

Cũng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch, những người là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, hoặc con đẻ của công dân Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không cần có các điều kiện quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch. Như vậy, nếu chồng bạn đáp ứng được các điều kiện quy định tại điểm a, b, và đ khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch và có đơn xin nhập quốc tịch thì chồng bạn sẽ được Nhà nước Việt Nam cho phép nhập quốc tịch.

Để nhập quốc tịch Việt Nam chồng bạn phải nộp hồ sơ cho Đại sứ quan Việt Nam tại Mỹ. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm: đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (phải làm đơn theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định); bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế; bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ); Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

Nếu chồng bạn xin nhập quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn xin giữ quốc tịch Mỹ thì phải làm đơn xin giữ quốc tịch nước ngoài theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định; trong đơn phải nêu rõ lý do xin giữ quốc tịch nước ngoài và cam kết việc giữ quốc tịch nước ngoài không cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam.

Khi nhập quốc tịch Việt Nam thì chồng bạn phải có tên gọi Việt Nam; và tên gọi đó phải được ghi rõ trong đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.Hỗ trợ khách hàng

Hotline:

0909 808 411


Tin tức

Dự án mới


  • Hotline: 0909 808 411